top of page

ADVIESFILOSOFIE

In ons werk - in de combinatie van onderwijs, training, onderzoek, bestuur en advisering - is de ambitie om bewustwording en reflectie bij professionals te stimuleren op een zodanige manier dat zij als professionals fundamentele vragen stellen bij het subjectieve en normatieve karakter van het werk dat zij doen. Het doel is om professionals te helpen doordenken dat hun eigen persoonlijkheid, interpretatie, subjectiviteit en kleuring een cruciale rol speelt bij hun professioneel handelen. 


We streven ernaar in samenspraak (1) beter inzicht in dit proces te ontwikkelen, (2) de denkstappen en het ervaren van dit proces toegankelijker en aantrekkelijker te maken en daartoe (3) mooie en nuttige werkvormen te ontwikkelen.


Er is een spannende relatie tussen professional (willen) zijn en het eigen mensbeeld, wereldbeeld of levensbeschouwing. Enerzijds vraagt deze relatie om een open, relativerende houding. Onder andere door kritisch naar zichzelf te kijken, toeval en onvoorspelbaarheid toe te laten en te accepteren dat niets vanzelfsprekend is. We relativeren onszelf en onze opvattingen, omdat het altijd anders kan, er altijd tegenstrijdige belangen zijn en er meerdere wegen naar Rome leiden. 


Tegelijkertijd is zo’n vrijblijvende, relativerende houding niet voldoende. Een professional wordt namelijk wel geacht te handelen, ergens voor te staan, kleur te bekennen en positie in te nemen. In dit spanningsveld en in een wereld van tegenstrijdigheden en onzekerheden wordt de professional dan ook nog eens geacht het ‘goede’ te doen. 


Relativerende openheid en heldere claims, beide dus, en dat in een goede balans. Professionele ontwikkeling, dat is waar we naar streven.

>Home

bottom of page